חלוקת רכוש ומוניטין אישי

מיד עם נישואיהם והקמת הבית המשותף, אחד מבני הזוג קונה השכלה, מתפתח, מתקדם בסולם הדרגות בעוד לצורך העניין רעייתו מסייעת בידו, מגדלת את הילדים ועוסקת באחזקת הבית וזאת על מנת להעניק לבן זוגה את השקט הנפשי להתקדם ולהצליח בכלכלת המשפחה. בת הזוג עושה זאת כי היא יודעת שהדבר נעשה לרווחת כל בני הבית.

הבעיה מתחילה עם פקיעת נישואי בני הזוג, אז נוצר אי שוויון כלכלי, מחד הבעל אשר השתכרותו העתידית מוצלחת ומנגד האישה שלא רכשה השכלה או הצלחה וכושרה להתפרנס באופן שווה לבעלה נפגע.

תיקון 4 לחוק יחסי ממון

תיקון 4 לחוק יחסי ממון מ2008 מתייחס מפורשות לעניין הפערים הנובעים מהשתכרותם של בני הזוג. התיקון אומר כי אם בית המשפט ראה נסיבות המצדיקות זאת,רשאי הוא לבקשת אחד מבני הזוג לאזן את המשאבים שלא יהיו חצי בחצי אלא לפי יחס אחר שיקבע, בהתחשב בכושר השתכרותם של כל אחד מבני הזוג.

התיקון מאפשר למעשה לשקול חלוקה לא שיוויונית בזכויות שצברו בני הזוג כבר במהלך חייהם המשותפים בשיקול דעת של בית המשפט המדבר על נסיבות מיוחדות נוגע לעניין המוניטין האישי, נכסי קריירה.

התייחסותו של בית המשפט לאיזון פוטנציאל ההשתכרות מגשרת על העוול החברתי שיקרה בעקבות הפרידה

בע"מ 4623/04 בית משפט העליון אשר דובר בו ברואה חשבון וזוגתו, יועצת חינוכית, וזאת בטרם חוקק חוק יחסי ממון כך שהלכת השיתוף חלה עליהם.

עמד על כך השופט י' טירקל :

מטרתה של חזקת השיתוף היא צדק חברתי המבוסס על שוויון בין המינים, והיא נובעת מההשקפה כי שני בני הזוג תורמים, כל אחד לפי דרכו, במידה שווה לרווחת המשפחה. תרומתו של כל אחד מבני הזוג איננה בהכרח תרומה כספית ממקורות חיצוניים להכנסות ולרווחים הנצברים בקופה המשותפת; יכול שתהיה תרומה של עבודות בית, טיפול בילדים ובחינוכם, ואף על-ידי קיומו וטיפוחו של בית משותף – במשמעותו הגשמית, הרוחנית והרגשית – כך שבן הזוג השני יכול לעבוד מחוץ לבית בלי שעול טרדותיו יהיה עליו (ע"א 5640/94 חסל נ' חסל, פ"ד נ(4) 250, 254)..

כיום בתי המשפט מכירים בזכותם של בני הזוג לחלוקה שווה של נכסיהם ,אלה שנצברו במהלך חייהם המשותפים.

ועוד מפס"ד- בחינת הפרמטרים לפיהם יבחנו נכסי הקריירה במסגרת החלוקה:

"נכסי הקריירה", כפי שראינו, הם נכסים אישיים. הם טבועים באדם. להבדיל מנכסים אחרים שצוברים בני הזוג, אין זו שותפות הצריכה פירוק. התפישה המתאימה לחלוקת "נכסי הקריירה", גם בגדר הלכת השיתוף, דומה לזו הגלומה בהסדר איזון המשאבים. יש לבחון את הפער שנוצר בין בני הזוג עקב הנישואין, ולאזן אותו בכסף או בשווה כסף. ודוק: מדובר אך ורק בפער שנוצר במהלך הנישואין, עקב הנישואין. יש לגרוע מן הפער הזה את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה מכישרון אישי וכן את זו שנוצרה קודם לתחילת הקשר הזוגי או לאחר שפורק. יובהר, כי בדברנו על כושר השתכרות אין אנו עוסקים ב"נכס עתידי" כי אם בנכס בר-קיימא, שפירותיו יצמחו ויבשילו ברבות השנים. כושר ההשתכרות נוצר וקיים. הוצאתו אל הפועל היא שתעשה בעתיד. במובן זה, אין הוא שונה מכל נכס, שמחירו משקף את האפשרות להפיק ממנו רווחים בעתיד"…

מוניטין אישי אינו ניתן להעברה, הוא חלק מהאדם מכישוריו,השכלתו,ניסיונו הוא נכלל בנכסי הקריירה של האדם.

הערה: יש הבדל בין מוניטין אישי שאין הוא יכול להתקיים ללא בעליו, לבין מוניטין עסקי שהינו שמו של העסק הצלחתו ,פרסומו , ניתן למכור אותו ,והתקיימותו אינה תלויה בבעליו וההתייחסות אליו הינה כנכס לכל דבר.

שאלה למחשבה:

איך אפשר לשום את עניין המוניטין האישי,הוא לא מוחשי,מוניטין הוא שמו של האדם,הוא אישי. מה קורה כאשר נפגע שמו האישי של האדם וכושר השתכרותו נפגע עקב כך,פשט רגל עסקו נסגר.

בפס"ד 4623/04 התייחס בית המשפט לעניין של שינוי במצבו הכלכלי של הנתבע וקבע תשלום עיתי בכפוף לשינוי נסיבות, עקב הכנסות הנתבע,כך שאם מצבו ישתנה יוכל לפנות לבית המשפט ולבקש הפחתה"…

השאלה איזה תשלום עדיף, עיתי או חד פעמי, העסיקה את בתי המשפט לא אחת. בית המשפט העליון קבע כי יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו

אם כך מוניטין עסקי יאוזן במסגרת איזון המשאבים, לעומת המוניטין האישי, שיאוזן עתידי.

עורך דין מומחה חלוקת רכוש

עומדים לפני תהליך חלוקת רכוש? חשוב ואפילו חיוני כי ילווה וינהל את התהליך עורך דין מומחה חלוקת רכוש. משרד עורכי דין ירון גרוס ושות בעל ניסיון עשיר במתן ליווי משפטי עבור אלפי לקוחות ברחבי ישראל בעת תהליך חלוקת רכוש.

אנו שמים לדגש לשמור על האינטרסים שלכם מוגנים בעת תהליך חלוקת רכוש או תהליך איזון משאבים כמו גם תהליך חלוקת רכוש בו אחד מבני הזוג בעל מוניטין אישי מקצועי. פנו עוד היום לשיחת הכרות ראשונית עם עורך דין מומחה חלוקת רכוש ונשמח לעמוד לשירותכם.

  • סניף מרכז: 077-7995056
  • סניף צפון: 04-862-3445
  • נייד: 050-228-8388

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה