זקוקים לסיוע משפטי באחד מהתחומים שלנו?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  חישוב מזונות

  ככלל כל קטין זכאי לתשלום מזונות מהוריו וזאת מבלי להתייחס כלל לשאלה האם הוריו נשואים,או האם אביו מכיר בו,תביעה למזונות ילדים תידון בבית המשפט לענייני משפחה. התביעה תידון בבית הדין הרבני רק בהסכמת שני ההורים.

  המצב האידיאלי הינו הסכמת ההורים על גובה דמי מזונות שכן הם מכירים את מצבו של הילד וצרכיו ויכולים לאמוד את דמי המזונות שישולמו ומשלמים לפי יכולתם. אך חשוב לציין כי הסכמתם של ההורים בדבר סכום המזונות ועיגונם בחוזה אינה חוסמת את דרכם של הילדים להגיש באופן עצמאי תביעה לבית המשפט שכן ההסכם מחייב את ההורים ולא את הילדים שלא היה להם חלק בהליך ולכן אין הם מחויבים לו.

  בבואו לקבוע את דמי המזונות יעמיד בית המשפט לנגד עיניו הן את שיקולי טובת הילד ואת את מצבו של האב שעליו לשלם מזונות ולהותיר למחייתו והוצאותיו שלו. בית המשפט יבדוק את צרכיו ההכרחיים של הקטין והזדקקותו לצרכים מיוחדים, את העלויות וההוצאות הכרוכות במגורים ואת הכנסות הצדדים כיום ובעתיד.

  צרכי הילדים מתחלקים לצרכים הכרחיים ולצרכים מדין צדקה.

  חישוב דמי מזונות – הכללים לחלוקתם

  • עד גיל 6:  חובתו של האב למזונות ילדיו הינה אבסולוטית ונובעת מן ההלכה, מחובתו לדאוג לצרכיהם ההכרחיים של הילדים , אלה הם צרכים קיומיים המוטלים על כתפי האב עד גיל 15 , ומיועדים לצורך הלבשה הנעלה, מזון, מדור, צרכי חינוך וצרכים רפואיים וקורת גג. מחובתו של האב לדאוג לצרכים אלה ללא קשר למצבו הכלכלי. כאן האם אינה חייבת במזונות ילדיה.
  • מגיל 6 עד 15:  האב ימשיך לשאת במזונות לצרכים ההכרחיים לבדו , ואילו במזונות מדין צדקה יישאו שני ההורים באופן שווה כגון נסיעות לחו"ל, חוגים, מתנות ועוד. בצרכים מדין צדקה ניתן לחייב את האב/ אם רק אם הילדים חיו בעבר ברמה כזו, ורק אם יש ביכולתם של ההורים לשלם.
  • מגיל 15 ומעלה:  באופן תיאורטי, לקטין יש יכולת השתכרות עצמית ולכן החיוב בגילאים אלו הינו "מדין צדקה", דהיינו האב והאם חייבים במזונותיו לפי יכולתם הכלכלית.

  חובת המזונות החלה על האב תחול גם לאחר גיל 18 ועד תום השרות הצבאי, האב יחויב בתשלום של כשליש מהמזונות ששולמו עד למועד זה. החיוב בגיל זה תלוי במצבם הכלכלי של ההורים ובמצבו של החייל אם הוא עובד ויש לו רכוש.

  הפסיקה קובעת כי הסכום המינימלי לתשלום מזונות הינו 1.200 ₪ סכום זה אינו כולל את רכיב המדור כפי שיפורט להלן.

  כאשר על האב לשלם מזונות לכמה ילדים הסכום לא יוכפל, היינו לא יעמוד על 2.400 ₪ אלא דמי המזונות נפסקים מתוך התחשבות שככל שמספר הילדים גדל, כך חלקו של כל ילד בסך ההוצאות קטן.

  השתתפות במדור

  נקבע בפסיקה כי על האב לשאת ב 30% מתשלום שכר הדירה לילד אחד, וכך באופן מדורג עד ל50% לשלושה ילדים. היה אם והאם רכשה בית ויש לה החזרי משכנתא, נקבע בפסיקה כי גם במקרים אלה ניתן לחייב במדור,כי הדירה שנרכשה הינה להבטחת המדור של הילדים.

  כאמור פס"ד למזונות לעולם אינו סופי ותמיד ניתן לעתור לבית המשפט להפחתה / הגדלה בתנאי שחל שינוי נסיבות מהותי המצדיק את שינוי גובה המזונות.

  עוד בנושא

  עורך דין נחלות במושבים

  להמשך קריאה

  מהו תפקידו של עורך דין צוואות בחיפה?

  להמשך קריאה

  מהו תפקידו של עורך דין לענייני ירושה בחיפה?

  להמשך קריאה

  צפו בתהליך אצל

  עורך דין ירון גרוס

  מקיימים פגישה עם עורך הדין ירון גרוס

  מתחילים בהליך משפטי

  סיום תהליך משפטי

  מחפשים עו"ד מקצועי? ירון גרוס!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   יש לכם שאלה?

   אצל עורך דין ירון גרוס תמצאו את התשובה

   מה היא הגדרת רכוש משותף?

   כל זכות שניתנת להגדרה באופן כלכלי, רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג לרבות,דירה, חסכונות,קופות גמל,ביטוחים, קרנות פנסיה, רכבים וכדומה. לגבי זוג שנישא לאחר החלת חוק יחסי ממון לא יבואו בחלוקת הרכוש, רכוש שצבר מי מבני הזוג טרם נישואיו, או מתנות וירושות שנתקבלו בתקופת הנישואין.

   מה קורה אם הוא הצליח ו"רוקן את חשבון הבנק"?

   במקרים כאלה בית המשפט בהתנהגות בן הזוג כסיכול זכויותיו של בן הזוג. ובחלוקת איזון משאבים יראו את הכסף שהוברח כאילו הוא שייך לבן הזוג שזכותו נשללה.

   למי הסמכות לדון בחלוקת רכוש?

   הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני הסמכות לדון בסוגית הרכוש. לבית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש תביעה עצמאית בענייני הרכוש בהנחה שלא הוגשה קודם תביעה לגירושין לבית הדין הרבני ונכרכה בה תביעה כנה לדון בסוגית הרכוש.

   מה קורה אם לאחר הגירושין הבעל / אישה מקבלים פיצויים, האם מגיע לבן הזוג השני חלק בהם?

   אין בעובדה זו בכדי לשלול את זכאותו של בן הזוג למחצית הרכוש.אך על מנת שבן הזוג לא יבריח נכסים בן הזוג שהנכסים אינם על שמו חייב להגיש בקשה לסעדים זמניים על מנת להבטיח את זכותו בהם וכאמור לשם מניעת הברחתם.

   מה קורה עם חלוקת הרכוש במקרה של בגידה?

   סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג מסמיך את בית המשפט לקבוע חלוקת רכוש לא שוויונית מטעמי צדק, היינו רשאי הוא על פי בקשת בן הזוג לקבוע שהרכוש לא יתחלק מחצה במחצה אלא על פי יחס אחר שיקבע . עם זאת נקבע בפסיקה כי בעניין חלוקת הרכוש לא תהא השפעה בשל בגידה על חלוקת הרכוש.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין