הגדרת בן ממשיך

מדובר בבן הבונה את ביתו בחלקה הסמוכה לבית ההורים ומעבד איתם את האדמה  ומגשים את יעודה ,ועם לכתם לעולמם יהא לבעל המשק.

עצם היותו בן ממשיך לא מקנה לו באופן אוטומטי זכויות קנייניות במשק על הזכות להיות מוסדרת בינו לבין הוריו בין אם בחייהם בהסכם או לאחר פטירתם דרך הורשה.ועל ידי צוואה, אחרת לא יהיה הוא פטור מתשלומי פיצויים ליורשים האחרים.

יש להדגיש כי זכות הבן הממשיך תחול רק לאחר פטירת ההורים והזכות אינה קוגנטית וניתן בתנאים מסוימים לבטלה.

להלן פסק דין העוסק בשאלת אם בר רשות במשק חקלאי ויכולתו לקבוע יורש למשק במסגרת צוואה?

הצדדים הינם  ילדיהם של המנוחים אשר התגוררו במשק במושב וזכויותיהם רשומות במינהל על שם המנוח. הילדים הסתלקו מהירושה לטובת אימם.לאחר מותה הותירה האם צוואה ובה הורישה את כל נכסיה וזכויותיה לביתה אשר התגוררה עימה ונשאה בנטל הטיפול בה.

השאלה הנשאלת האם יש מקום ליורשת לפצות את יתר האחים היורשים על פי דין ולא מכח צוואה.

התובעות מבססות עמדתן על  סעיף 114 לחוק הירושה, לפיו לא ניתן לרשת משק חקלאי על פי צוואה וזאת כאשר החוזה המשולש קובע כי הזכויות במשק אינן חלק מהעיזבון. לגישתן, לא ניתן לקבוע יורש על משק חקלאי באמצעות צוואה, מקום שבו החוזה המשולש קובע כי הזכויות במשק אינן חלק מהעיזבון. טענתן החלופית היא כי יש לבטל את צוואת המנוחה ואת הצו שניתן לקיומה, לנוכח פגמים ביצירתה.

התובעים טוענים לסייפא של סעיף זה ,פיצוי יתר היורשים על ידי יורש הנחלה.

יש לציין כי במקרים שהצוואה תקפה ואינה נוגדת את הדין ובתנאי שהנחלה לא תפוצל אין המינהל מתערב או נוקט עמדה בסכסוך הפרטי.

בית המשפט דן בהגדרת  סעיף 1

לתקנות האגודות השיתופיות  לפיה , בן ממשיך הינו: "בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לעניין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות

בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר".  ומסכם כי אף אם המשק מוגדר כחוץ מהעיזבון, ניתן לקבוע את היורש באמצעות צוואה, בתנאי שההסכם המשולש אינו מגביל זאת.

"אם נחיל מסקנה זו על ענייננו, הרי שמשקוימה צוואת המנוחה, והנתבעת נקבעה כיורשת בלעדית של המשק, זכאית הנתבעת כבתם של המנוחים, לקבל את זכויות המנוחה במשק, בכפוף להסכמת יתר הצדדים להסכם המשולש, והיא אינה חייבת לפצות את יתר היורשים על פי דין כדי חלקם במשק אילו היו יורשים על פי דין"…..

רוצים לדעת עוד על בן ממשיך וירושת משק חקלאי?

צלצלו כבר היום אל משרד עורכי דין ירון גרוס ושות' לשיחת ייעוץ בחינם עם צוות המשרד ונשמח לעמוד לשירותכם. אנו מתגאים במתן שירותים משפטיים מהמעלה הראשונה ובאמתחתנו שנים ארוכות של ניסיונות והצלחות מוכחות בבתי משפט.

  • טלפון: 077-7995056
  • טלפון: 04-862-3445
  • נייד: 050-228-8388

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה