תביעת רשלנות רפואית

מהי רשלנות רפואית?

כאמור כפי שהוסבר בפרק רשלנות רפואית על מנת לזכות בתביעת רשלנות רפואית צריכים להוכיח כי הרופא/מוסד התרשל עקב אי זהירות המצופה ממנו כרופא גרם נזק למטופל והנזק נגרם עקב התרשלותו של הרופא.ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית בכל תחום, מלידה והריון ועד טיפולים קוסמטיים, מברית מילה ועד טיפולי מומים מולדים וסרטן,נזק נפשי ועוד.

בשנים האחרונות ישנה התייחסות לעניין ההסכמה מדעת לטיפול רפואי וזכותו של מטופל לאוטונומיה על גופו, היינו על הרופא המטפל להסביר למטופל בטרם הוא מבצע בו פעולה פולשנית על הסיכונים הכרוכים בטיפול.

יש לשקול את כדאיות התביעה רק במידה והנזק שנגרם הוא משמעותי,שכן מבחינה כלכלית העניין כרוך בהוצאה ניכרת בשל הצורך בחוות דעת רפואיות של מומחים בתחומי התמחות שונים בהתאם לנזק.

בתביעת רשלנות רפואית יש להוכיח את העובדות על פי עדויות רלבנטיות והתיק הרפואי.

וחו"ד רפואית המתייחסת לטיפול, כל צד מגיש חוות דעת רפואית ובמקרה שהדעות נחלקות בית המשפט ממנה מומחה מטעמו אשר נתפס כאובייקטיבי בעיני בית המשפט ולחוות דעתו ניתן משקל רב. המומחה אשר ממנה בית המשפט למעשה עונה על השאלות שמחלוקת.

במקרים בהם תקבע חוות הדעת הרפואית שהתקיימה רשלנות במהלך הטיפול הרפואי,וזאת בסבירות של 51% כמקובל במשפט האזרחי, ניתן לבסס את העילה ולהגיש תביעה לפיצוי כנגד הרופא, המוסד הרפואי וכנגד הגורמים שלקחו חלק בטיפול.

בית המשפט יבחן את טענות הצדדים ואת חוות דעת המומחים ויבדוק אם אכן הטיפול חרג מסטנדרט ההתנהגות הסבירה והפרקטיקה הרפואית המקובלת או לחילופין אם הטיפול היה תקין.

 

התיישנותה של תביעת רשלנות רפואית

הזמן להתיישנותה של תביעה נזיקית כגון התרשלות רפואית היא 7 שנים מהיום שבו נולדה עילת התביעה,אם הנזק לא התגלה ביום שבו אירע, ולאחר מכן התגלה לנפגע כי יש קשר בין אירוע הרשלנות לנזק ממנו הוא סובל התביעה תתישן בתוך 10 שנים מיום קרות האירוע. בתביעת רשלנות אצל ילדים, מרוץ ההתיישנות יחל מהרגע שהקטין הפך לבגיר, היינו מתחיל בגיל 18 ומסתיים בגיל 25.

תביעת רשלנות רפואית אורכת בדרך כלל בין שנתיים לחמש שנים, כאשר במרבית המקרים מסתיים העניין בפשרה.

 

תביעת רשלנות רפואית – על התהליך

תחילתו של ההליך הינו באיסוף ותיעוד החומר הרפואי מהמוסדות המחויבים על פי חוק זכויות החולה (תשנ"ו-1996) ליתן העתקי צילומים למטופל. התיעוד מהווה את הבסיס הראייתי לתביעה ולפיכך, הוא בעל חשיבות גדולה.

עם קבלת התיק הרפואי החומר יועבר לבדיקת מומחים הבקיאים בתחום הרלוונטי אשר בודקים את הנפגע וקובעים אם הנזק נגרם כתוצאה מרשלנות הטיפול.

בנוסף לתיעוד הרפואי קיים תיעוד כספי, היינו יש לאסוף את כל הקבלות, חשבוניות וכל אישור המעיד על הוצאות כספיות שהוצאו עקב הפגיעה.

 

חוות דעת מומחים רפואיים

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי על התובע חלה חובה לצרף לכתב התביעה חוות דעת מומחים רפואיים להוכחת העניין הרפואי אשר יתמכו בכל אחת מטענותיו בעניין הרשלנות וקרות הנזק על כל המשתמע מכך. מכאן שחשיבותם של חוות דעת המומחים להצלחת התביעה היא רבה.

מאחר והטיפול בארץ ניתן על ידי קופות החולים, בתי חולים, מומלץ להגיד תביעה כנגד המוסד הרפואי אשר נושא באחריות לרשלנותו של הרופא תביעת המוסד תכלול את כל הנוגעים בדבר כגון האחיות, מעבדה ועוד. בנוסף זוהי תביעה עדיפה מאשר לתבוע את הרופא המטפל אשר הסכום אם תזכו בו יהא נמוך ביחס לנזק שנגרם לכם. לעומת המוסד שהוא "כיס עמוק" ובמקרים רבים הוא יעדיף לא לסכן את שמו ולהגיע לפשרה.

תביעה נגד רשלנות רפואית הינה נזיקית, על כן שכר טרחתו של עורך הדין המייצג בתיק יגבה באחוזים מהסכום שנפסק לטובת התובע על פי מה שסוכם מראש.

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה