זקוקים לסיוע משפטי באחד מהתחומים שלנו?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  תביעת משמורת

  הדין החל בישראל בין שהוא בבית הדין הדתי לבין בית המשפט לענייני משפחה הינו זהה ובשניהם חל הדין האזרחי.
  יודגש, הסכמי משמורת ,כהסכם גירושין מחייבים תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני.

  סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית מבהיר כי: "היו הורי הקטין חיים בנפרד-בין שנישואיהם אויינו, הותרו או הופקעו…..רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהא האפוטרופסות לקטין…הסכם כזה טעון אישור של בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח הוא כי ההסכם לטובת הקטין…"

  עם עליית נישואי בני הזוג על שרטון והתפוגגות הקשר הזוגי ביניהם, קיימת בפני הצדדים הדרך להגשת תביעת משמורת על הקטינים הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני. ויודגש, גם לאחר גירושי בני הזוג נותרים ההורים אפוטרופוסים שווים של ילדיהם, ושני בני הזוג יחליטו באופן שווה החלטות מהותיות הנוגעות לילדיהם בנושאים כגון חינוך ובריאות .

  מקום הגשה – תביעת משמורת

  יש להדגיש כי הסמכות שתקבע, היינו, בית המשפט שידון בעניין יהיה בהתאם לכלל מירוץ הסמכויות, כלומר, הצד שיגיש תביעה לערכאה מסוימת לפני הצד שלא הגיש, הסמכות תנתן לערכאה שהתביעה הוגשה לה בראשונה.

  בדרך כלל לבתי המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון בעניינים של משמורת ילדים, אך אם צד מן הצדדים הגיש לבית הדין הרבני תביעה לגירושין וכרך בה, היינו ביקש בתביעה בנוסף לתביעת הגירושין תביעת משמורת והתביעה כנה. אזי הסמכות לדון בתביעת משמורת תהא נתונה לבית הדין הרבני. במידה ואף אחד מהצדדים לא ביקש זאת בתביעה לגירושין, לא תהא הסמכות לבית הדין הרבני לדון בתביעה אלא בהסכמתם של ההורים בלבד.

  כיצד נקבעת משמורת?

  אם הילד קטין מתחת לגיל 6 תחול חזקת הגיל הרך, על פי סעיף 25 לחוק הכשרות, לפיה הקטין יהיה בחזקתה של האם,למעט במקרים חריגים שאינם מאפשרים זאת. באין הסכם בין ההורים ביהמ"ש בדיון הראשון ימנה פקידת סעד ממקום מגוריו של הקטין, פקידת הסעד לאחר פגישתה עם ההורים, תכתוב תסקיר ובו יומלץ ההורה המתאים להיות כמשמורן לילד.

  בית המשפט אינו מחוייב לקבל את חוות דעתה של פקידת הסעד ועיתים מורה הוא על בדיקת מסוגלות הורית ,אשר תקבע מי מבין השניים כשיר כמשמורן .בדיקה זו נעשית על ידי פסיכולוגים ומומחים הבקיאים בנושא.

  בית משפט בבואו לקבוע את משמורתם של הילדים יכריע על פי עקרון טובת הילד שהינו העיקרון הראשון במעלה, אומנם רצונו של הילד ילקח בחשבון, ככל שגילו ובשלותו מאפשרת לו להביע דעה אך בית המשפט יבדוק אם אכן רצונו עומד בקנה מידה עם טובתו.

  יש לציין כי יש הורים אשר מגיעים להסכמי משמורת מבלי להביא את העניין לפתחו של בית המשפט. במקרים כאלה השופט יבדוק אם יש בהסכמים אלה משום פגיעה בטובת הילד .במקרים כאלה יכול השופט לפסוק הסדרי ראיה ומשמורת כראות עיניו ולטובת הקטין.

  יש לציין כי פסק דין בענייני משמורת אינו סופי וניתן לפנות לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה, כגון שינוי נסיבות מהותי, דוגמת ,מחלה קשה של ההורה המשמורן, שינוי בהתנהגות כלפי הקטין ועוד.

  עוד בנושא

  משמורת אב

  להמשך קריאה

  טובת הילד

  להמשך קריאה

  משמורת משותפת

  להמשך קריאה

  צפו בתהליך אצל

  עורך דין ירון גרוס

  מקיימים פגישה עם עורך הדין ירון גרוס

  מתחילים בהליך משפטי

  סיום תהליך משפטי

  מחפשים עו"ד מקצועי? ירון גרוס!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   יש לכם שאלה?

   אצל עורך דין ירון גרוס תמצאו את התשובה

   מה היא הגדרת רכוש משותף?

   כל זכות שניתנת להגדרה באופן כלכלי, רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג לרבות,דירה, חסכונות,קופות גמל,ביטוחים, קרנות פנסיה, רכבים וכדומה. לגבי זוג שנישא לאחר החלת חוק יחסי ממון לא יבואו בחלוקת הרכוש, רכוש שצבר מי מבני הזוג טרם נישואיו, או מתנות וירושות שנתקבלו בתקופת הנישואין.

   מה קורה אם הוא הצליח ו"רוקן את חשבון הבנק"?

   במקרים כאלה בית המשפט בהתנהגות בן הזוג כסיכול זכויותיו של בן הזוג. ובחלוקת איזון משאבים יראו את הכסף שהוברח כאילו הוא שייך לבן הזוג שזכותו נשללה.

   למי הסמכות לדון בחלוקת רכוש?

   הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני הסמכות לדון בסוגית הרכוש. לבית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש תביעה עצמאית בענייני הרכוש בהנחה שלא הוגשה קודם תביעה לגירושין לבית הדין הרבני ונכרכה בה תביעה כנה לדון בסוגית הרכוש.

   מה קורה אם לאחר הגירושין הבעל / אישה מקבלים פיצויים, האם מגיע לבן הזוג השני חלק בהם?

   אין בעובדה זו בכדי לשלול את זכאותו של בן הזוג למחצית הרכוש.אך על מנת שבן הזוג לא יבריח נכסים בן הזוג שהנכסים אינם על שמו חייב להגיש בקשה לסעדים זמניים על מנת להבטיח את זכותו בהם וכאמור לשם מניעת הברחתם.

   מה קורה עם חלוקת הרכוש במקרה של בגידה?

   סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג מסמיך את בית המשפט לקבוע חלוקת רכוש לא שוויונית מטעמי צדק, היינו רשאי הוא על פי בקשת בן הזוג לקבוע שהרכוש לא יתחלק מחצה במחצה אלא על פי יחס אחר שיקבע . עם זאת נקבע בפסיקה כי בעניין חלוקת הרכוש לא תהא השפעה בשל בגידה על חלוקת הרכוש.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין