תביעת מזונות

אחד הנושאים המרכזיים והחשובים הנתונים במחלוקת בכל הליך או הסכם גירושין בין בני הזוג הינו עניין המזונות.

צוות משרדנו בעל שנים של ניסיון בתביעות מזונות והצלחות מרובות. אתם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום בטלפון: 077-7995056 או לחצו כאן לטופס יצירת קשר

שני סוגי מזונות עיקריים הינם מזונות ילדים המיועדים ליתן מענה לצרכי הילדים כגון , דיור ביגוד מזון ועוד ומזונות אישה הניתנים לה כל עוד בני הזוג נשואים והוגשה תביעת גירושין.

מזונות נפסקים על פי הדין האישי החל על האדם לדוגמה על היהודים חל דין תורה.

היכן מגישים תביעת מזונות?

מזונות קטינים

עקרונית התביעה למזונות תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שלו מוקנית הסמכות לדון בענייני מזונות אך במידה וקיימת הסכמה כנה בין בני הזוג ותביעת הגירושין הוגשה לבית הדין הרבני ועניין המזונות נכרך בה. אזי לבית הדין הרבני יש סמכות לדון בכך.

כל קטין זכאי לתבוע מזונות ואין חשיבות למהות יחסיהם של הוריו,היינו אם נשואים או לאו, אם נישאו בהליך דתי או אזרחי. בית המשפט רואה את זכויות הילד טובתו ומגן עליהם.

תביעה למזונות שהוגשה לבית הדין הרבני  בהסכמת ההורים וקיבלה תוקף של פסק דין, אינה פוסלת  את הקטין שנחשב לגוף משפטי להגיש תביעה עצמאית למזונותיו בבית המשפט לענייני משפחה.

לפגישת ייעוץ ראשונית, אתם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום בטלפון: 077-7995056

כיצד מגישים תביעת מזונות?

מזונות אישה

במזונות אישה קיימת עדיפות להגישה לבית המשפט לענייני משפחה, ודוק אם הבעל הגיש תביעה לגירושין בבית הדין הרבני וכרך בה את מזונותיה, להבדיל ממזונות ילדים כאמור לעיל אין האישה יכולה לתבוע לאחר מכן את מזונותיה בבית המשפט לענייני משפחה.

לתביעה למזונות אישה , המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים והרלוונטיים לעניין התובענה תדפיסי בנק\ כרטיסי אשראי, של הבעל, רכוש שבבעלותו, אם הוא אמור לקבל ירושה, וכל הכנסה עתידית הקשורה לחיי בני הזוג .בנוסף, יש להוסיף לכתב התביעה גם תלושי משכורת של 12 החודשים האחרונים וטופס הרצאת פרטים,וקבלות וחשבוניות התומכות בתביעת מזונות. בצד ההכנסות יש להכניס גם חובות, עיקולים ו/או משכנתאות הרובצות על בני הזוג.

מזונות קטינים

לתביעת מזונות ילדים אלה יש לצרף את כל ההוצאות הנתבעות, כגון: תשלומי משכנתה, דמי שכירות (חוזה שכירות), תשלומי ארנונה ומים, חשמל, ועד בית, כבלים, גז, טלפון, ביטוחים, הוצאות חוגים, הוצאות גנים, הוצאות מטפלת. יש לצרף 12 תלושי שכר אחרונים לפי העניין הן לכתב התביעה והן לכתב ההגנה.

בית המשפט בבואו לדון בסוגיית המזונות יעמיד לנגד עיניו טובת הילד, אך יתחשב ויאזן בין זכותו של האב לשלם ולהמשיך בחייו כך שיתאפשר לו לשלם את הוצאותיו שלו. בית המשפט יבחן את יכולתו הכלכלית והשתכרותו האמיתית של החייב במזונות. היינו את "פוטנציאל ההשתכרות".

הכוונה היא שההורה האמור לשלם מזונות לא יגרום באופן מלאכותי להורדת הכנסתו אלא יתאמץ ככל יכולתו וכישוריו על מנת לפרנס את הילד.

רוב בעלי הדין אשר נפסק כי עליהם לשלם מזונות עומדים בפסק הדין, עם זאת אותם חייבים אשר מתחמקים מתשלום המזונות .ולאם פסק דין למזונות הקובע את הסכום. במקרה זה רשאית היא לפנות ללשכת ההוצאה לפועל על מנת לפתוח בהליכים נגד האב המשתמט מתשלום כגון עיקול משכורתו,עיכוב יציאתו מן הארץ ועוד.

אפשרות נוספת לגביה הינה פניה לביטוח לאומי אשר יבדוק את הזכאות על פי הסטנדרטים הקבועים בחוק, במידה והנכם זכאים ניתן לגבות את החוב או חלקו באמצעות הלשכה לביטוח לאומי.

פסק דין שניתן בעניין מזונות לעולם אינו סופי וניתן לשינוי במקרים של שינוי נסיבות מהותי. עקרונית ניתן לפנות לבית המשפט שדן בתביעה למזונות הן בהגדלת המזונות והן בהפחתתם.

צוות משרד עורכי דין גירושין ירון גרוס בעל שנים של ניסיון בניהול תיקי תביעות מזונות. אתם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ ראשונית: 077-7995056

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה