זקוקים לסיוע משפטי באחד מהתחומים שלנו?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  צו קיום צוואה

  מהו צו קיום צוואה?

  עם מותו של אדם, זכאים יורשיו לרשת את נכסיו. אדם שנפטר ולא ערך צוואה טרם לכתו, נכסיו יחולקו על פי חוק הירושה.

  כאשר אדם הותיר צוואה וברצון היורש או הטוען לירושה ליתן לה תוקף ולממשה על פי הוראותיה עליו להוציא צו קיום צוואה מאת הרשם לענייני ירושה. צו הקיום מצהיר על תוקפה של הצוואה ואמיתותה .
  צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק-דין.

  צוואה אשר תתייחס לחלק מעיזבון המנוח צו הקיום אשר יינתן יהא רק לגבי אותם נכסים בלבד, יתרת הנכסים יחולקו על פי דין באמצעות צו ירושה.

  בלשכת רשם הירושות

  בודקים אם יש תיקים קודמים בעניין המנוח, ואם הפקיד צוואה ,פרסום הצו ברשומות ובעיתון היומי ואת ההתנגדויות. כפי שהוסבר בפרק נפרד בעריכת צוואה מוסמך הרשם לעשות צוואות ואף מצווה יכול להפקיד את צוואתו אצל הרשם, או לקחת צוואה שערך קודם ולהחליפה בחדשה. הפקדת הצוואה אצל הרשם מבטיחה שלא יינתן לאחר מות המצווה צו ירושה או צו קיום צוואה בניגוד לרצונו.

  לשכות הרשם ממוקמות בתל אביב,נצרת עילית,ירושלים, חיפה ובאר שבע. וכל המבקש להגיש צו לקיום צוואה עליו להגישו במחוז סמכותו של הרשם.

  אופן הגשת הבקשה לרשם הירושות

  את הבקשה יש להגיש לרשם הירושות באזור סמכותו של הרשם שאיליו מוגשת הבקשה היינו מקום מושבו של המוריש והיא תכלול, שני שוברי תשלום על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות.

  טופס בקשה לצו קיום צוואה, ממולא וחתום כהלכה,את הטופס יש לאמת על ידי עורך דין או נוטריון /דיין/ראש רשות מקומית.

  תעודת פטירה מקורית/העתק נאמן למקור.

  צוואה מקורית, אם מסיבה כלשהיא אין ברשות המבקש צוואה מקורית יש לצרף לבקשה אישור העתק צוואה ולנמק מדוע חסר המקור ואגרה על פי הקבוע בתקנות.

  יש לשלוח לכל היורשים הודעה על הבקשה לצו קיום ולצרף את אישורי המשלוח לבקשה לקיום הצו.

  מי שנפטר ומקום מושבו לא היה בארץ נוסף למסמכים שפורטו לעיל יש לצרף נסח רישום מקרקעין או אישור שיש לו חשבון המתנהל בבנק בארץ או כל נכס בבעלותו וזאת על מנת להקנות לרשם סמכות לדון בעניין. כל המסמכים הזרים יחתמו על ידי קונסול ישראל במדינה בהם הונפקו או חותמת אפוסטיל. כמו כן המסמכים יתורגמו על ידי נוטריון למעט מסמכים הכתובים באנגלית וערבית.

  התנגדות לצו קיום צוואה הכיצד?

  כל אדם יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה תוך 14 ימים מיום פרסומה בעיתונות וברשומות.

  ההתנגדות תוגש בכתב לרשם הירושות ותיתמך בתצהיר המאומת על ידי עורך דין .ההתנגדות תכלול את נושא ההתנגדות והנימוקים ויצרפו לה כל המסמכים הרלוונטים ותשלום האגרה על פי התקנות.

  במידה ולא הוגשו התנגדויות הבקשה תועבר לתגובת האפוטרופוס הכללי אשר מאשר אותה,או מעביר אותה לדיון בבית משפט לענייני משפחה, לאחר תגובת האפוטרופוס ולאחר שחלפו המועדים להגשת ההתנגדות נותן רשם הירושות צו לקיום הצוואה אשר מאשר את תוקפה מבחינת משפטית מחייבת.

  האם ניתן לבטל צו קיום צוואה?

  בחוק הירושה הותיר המחוקק את ביטולו של הצו רק במצב אחד בכפוף לשני תנאים מצטברים,עובדה שלא הובאה בפני בית המשפט אשר אם הייתה מובאת בפני בית המשפט טרם מתן הצו קיומה היה מביא למתן צו ירושה או קיום צוואה שונה מזה שניתן. כל מקרה ייבחן לגופו, בית המשפט ייתן דעתו, בין היתר, למידת האיחור, הנימוק לאיחור, הקושי שנגרם בגין האיחור, וכן למהותה, טיבה ומשקלה של העובדה או הטענה החדשה.

  עוד בנושא

  עורך דין נחלות במושבים

  להמשך קריאה

  מהו תפקידו של עורך דין צוואות בחיפה?

  להמשך קריאה

  מהו תפקידו של עורך דין לענייני ירושה בחיפה?

  להמשך קריאה

  צפו בתהליך אצל

  עורך דין ירון גרוס

  מקיימים פגישה עם עורך הדין ירון גרוס

  מתחילים בהליך משפטי

  סיום תהליך משפטי

  מחפשים עו"ד מקצועי? ירון גרוס!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   יש לכם שאלה?

   אצל עורך דין ירון גרוס תמצאו את התשובה

   מה היא הגדרת רכוש משותף?

   כל זכות שניתנת להגדרה באופן כלכלי, רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג לרבות,דירה, חסכונות,קופות גמל,ביטוחים, קרנות פנסיה, רכבים וכדומה. לגבי זוג שנישא לאחר החלת חוק יחסי ממון לא יבואו בחלוקת הרכוש, רכוש שצבר מי מבני הזוג טרם נישואיו, או מתנות וירושות שנתקבלו בתקופת הנישואין.

   מה קורה אם הוא הצליח ו"רוקן את חשבון הבנק"?

   במקרים כאלה בית המשפט בהתנהגות בן הזוג כסיכול זכויותיו של בן הזוג. ובחלוקת איזון משאבים יראו את הכסף שהוברח כאילו הוא שייך לבן הזוג שזכותו נשללה.

   למי הסמכות לדון בחלוקת רכוש?

   הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני הסמכות לדון בסוגית הרכוש. לבית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש תביעה עצמאית בענייני הרכוש בהנחה שלא הוגשה קודם תביעה לגירושין לבית הדין הרבני ונכרכה בה תביעה כנה לדון בסוגית הרכוש.

   מה קורה אם לאחר הגירושין הבעל / אישה מקבלים פיצויים, האם מגיע לבן הזוג השני חלק בהם?

   אין בעובדה זו בכדי לשלול את זכאותו של בן הזוג למחצית הרכוש.אך על מנת שבן הזוג לא יבריח נכסים בן הזוג שהנכסים אינם על שמו חייב להגיש בקשה לסעדים זמניים על מנת להבטיח את זכותו בהם וכאמור לשם מניעת הברחתם.

   מה קורה עם חלוקת הרכוש במקרה של בגידה?

   סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג מסמיך את בית המשפט לקבוע חלוקת רכוש לא שוויונית מטעמי צדק, היינו רשאי הוא על פי בקשת בן הזוג לקבוע שהרכוש לא יתחלק מחצה במחצה אלא על פי יחס אחר שיקבע . עם זאת נקבע בפסיקה כי בעניין חלוקת הרכוש לא תהא השפעה בשל בגידה על חלוקת הרכוש.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין