זקוקים לסיוע משפטי באחד מהתחומים שלנו?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  צוואה לדוגמה

  בדף זה תמצאו צוואה לדוגמה. משרד עורכי דין ירון גרוס מתמחה בעריכת צוואות וניסוח ירושות.

  ירון גרוס דיני משפחה

  טלפון: 077-7995056

  נייד: 050-228-8388

  צוואה לדוגמה

  הואיל ואין אדם יודע את מועדו ומידת ימיו ומתי תגיע עת פקודתו ורצוי לו בעודו  בחיים ובהכרתו המלאה והמוחלטת לצוות מה יעשה ברכושו ובנכסיו לאחר אריכות ימים ושנים.

  לפיכך אני הח"מ______ ת.ז.______ מרחוב _______   מספר ___ מעיר____ בהיותי בדעה צלולה, ומיושבת ובהכרה מלאה, מצווה בזאת מרצוני החופשי בלי שום השפעה בלתי הוגנת עלי מצד כלשהו את יעשה ברכושי לאחר אריכות ימי ושנותיי כדלקמן:

  אני מצהיר בזאת כי אני שומר לעצמי את הזכות  לחזור בי מצוואה זו מעת לעת, לשנותה לגרוע ממנה או להוסיף לה. אך כל עוד לא עשיתי זאת תהיה צוואתי תקפה ותעמוד בעינה.

  כל שאני נותנת ליורשי ולשאר הזוכים על פי צוואה זו, אני נותנת להם מהיום ולאחר מיתה, ויורשי ושאר הזוכים יזכו בנכסי העיזבון בהתאם לשטר צוואה זו שעה אחת קודם פטירתי, ובלבד שבמשך כל ימי חיי רשאית אני לעשות בנכסי כטוב בעיני כאשר נהגתי עד היום.

  אני מצווה כי מתוך הכספים המזומנים שאשאיר אחרי פטירתי יופרשו בראש ובראשונה הסכומים שיוצאו לכבודי האחרון: הלוויה, קבורה, הקמת מצבה על קבר וכן יופרשו הסכומים לכיסוי כל החובות אשר יתברר כי מגיעים ממני.

   

  להלן פרוט הרכוש אשר אני מצווה ומוריש:

  את מלוא זכויותיי בדירה _____המצויה בקומה_ ___ברחוב_____ והידועה כגוש__ ___חלקה____

  על כל מטלטליה  מצווה בחלקים שווים כדלקמן:

  מחצית ל ____________ ת.ז. _________

  מחצית ל ____________ת.ז. __________

   

  את הרכב שבבעלותי מ.ר. ______ ו/או כל רכב אחר שיהיה בבעלותי הנני  מצווה ל __________ ת.ז  ________.

  מזומנים, חשבונות בנק, תוכניות חיסכון, מטבע זר וכל רכוש אחר הנני מצווה כי יעברו לילדיי בחלקים שווים.   

  זאת היא צוואתי האחרונה , והנני מבטל בזה ביטול גמור, מוחלט וסופי כל צוואה קודמת.

  ולראייה, לאחר שהצהרתי בפני שני עדי  הצוואה המפורטים להלן שזאת צוואתי, באתי על החתום:

   

  היום _____ לחודש ______ שנת ______

   

  היום  ____  לחודש _______ שנת 2000

            

  _________________

  חתימת המצווה

   

   

  אנו הח"מ: 1.    _________ת.ז_________ מרח' ___________

   

  2___________ ת.ז. ________ מרח' ____________

   

  הננו מצהירים כי אנחנו מעל גיל 18  ועדים לכך ש המצווה  חתמ/ה בפנינו, בהיות שנינו נוכחים בעת ובעונה אחת, על צוואה זו, לאחר שהצהיר/ה בפנינו כי זאת היא צוואתו/ה, ולאחר שהמצווה הבין/ה את תוכן הצוואה ואישר/ה  כי זהו רצונו/ה האחרון, ושנינו חתמנו כעדים על הצוואה באותו מעמד.

   

  ולראייה באנו על החתום היום: _________         ____________

   

  _______________                                 ______________

     חתימת עד 1                                               חתימת עד 2    

  משרד עורכי דין ירון גרוס מתמחה בעריכת צוואות וישום ירושות מכל סוג. פנו אלינו לשיחת ייעוץ עם עורך מומחה בעריכת צוואות.

  עוד בנושא

  עורך דין נחלות במושבים

  להמשך קריאה

  מהו תפקידו של עורך דין צוואות בחיפה?

  להמשך קריאה

  מהו תפקידו של עורך דין לענייני ירושה בחיפה?

  להמשך קריאה

  צפו בתהליך אצל

  עורך דין ירון גרוס

  מקיימים פגישה עם עורך הדין ירון גרוס

  מתחילים בהליך משפטי

  סיום תהליך משפטי

  מחפשים עו"ד מקצועי? ירון גרוס!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   יש לכם שאלה?

   אצל עורך דין ירון גרוס תמצאו את התשובה

   מה היא הגדרת רכוש משותף?

   כל זכות שניתנת להגדרה באופן כלכלי, רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג לרבות,דירה, חסכונות,קופות גמל,ביטוחים, קרנות פנסיה, רכבים וכדומה. לגבי זוג שנישא לאחר החלת חוק יחסי ממון לא יבואו בחלוקת הרכוש, רכוש שצבר מי מבני הזוג טרם נישואיו, או מתנות וירושות שנתקבלו בתקופת הנישואין.

   מה קורה אם הוא הצליח ו"רוקן את חשבון הבנק"?

   במקרים כאלה בית המשפט בהתנהגות בן הזוג כסיכול זכויותיו של בן הזוג. ובחלוקת איזון משאבים יראו את הכסף שהוברח כאילו הוא שייך לבן הזוג שזכותו נשללה.

   למי הסמכות לדון בחלוקת רכוש?

   הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני הסמכות לדון בסוגית הרכוש. לבית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש תביעה עצמאית בענייני הרכוש בהנחה שלא הוגשה קודם תביעה לגירושין לבית הדין הרבני ונכרכה בה תביעה כנה לדון בסוגית הרכוש.

   מה קורה אם לאחר הגירושין הבעל / אישה מקבלים פיצויים, האם מגיע לבן הזוג השני חלק בהם?

   אין בעובדה זו בכדי לשלול את זכאותו של בן הזוג למחצית הרכוש.אך על מנת שבן הזוג לא יבריח נכסים בן הזוג שהנכסים אינם על שמו חייב להגיש בקשה לסעדים זמניים על מנת להבטיח את זכותו בהם וכאמור לשם מניעת הברחתם.

   מה קורה עם חלוקת הרכוש במקרה של בגידה?

   סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג מסמיך את בית המשפט לקבוע חלוקת רכוש לא שוויונית מטעמי צדק, היינו רשאי הוא על פי בקשת בן הזוג לקבוע שהרכוש לא יתחלק מחצה במחצה אלא על פי יחס אחר שיקבע . עם זאת נקבע בפסיקה כי בעניין חלוקת הרכוש לא תהא השפעה בשל בגידה על חלוקת הרכוש.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין