פטור מזונות

ס"ק 2 בחוק לתיקון דיני משפחה מגדיר כי "אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו".

נישואין תקפים אשר נערכו כדת משה וישראל מחייבים את הבעל על פי הדת היהודית במזונותיה של האישה.

אישה זכאית למזונות כל עוד היא נשואה, עם פקיעת הנישואין פוקעת זכותה של האישה למזונות

בחירת הערכאה אשר תדון בעניין נתונה בידי האישה לפיכך יכולה היא ליתן את הסמכות הן בידי בית הדין הרבני ואו/בית המשפט לענייני משפחה,כאשר הוגשה התביעה לדוגמה לבית המשפט לענייני משפחה, יהא בית הדין הרבני מנוע מלדון בעניין.

גובה מזונות האישה

ההלכה קבעה את הכלל "עולה עמו ואיננה יורדת עימו" כלומר דרישת מזונותיה של האישה תעשה על פי המצב הכלכלי בו הורגלה בעת חייהם המשותפים.

מזונותיה יכללו את לבושה,הנעלה,מזונה,תרופותיה הוצאות דיור ואחזקתו, צרכים נשיים וכל אותן הוצאות אשר הוציאה במהלך חייהם המשותפים ,לאור רמת השתכרות הבעל,השתכרותו מרכוש ופוטנציאל השתכרותו העתידי.

מקום בו הבעל יפסיק לעבוד על מנת לא לשלם מזונות או להפחיתם ,בית המשפט יבחן את הכנסותיו שנה בטרם הוגשה הבקשה לתביעה, בטרם מועד הקרע . אף אישה שעבדה מרבית חייה ופסקה בטרם בקשתה לגירושין בית המשפט יבחן את השכלתה וכושר השתכרותה. על למנוע ממצב בו בעל חדל לעבוד או הפחית את שעות

אישה עובדת הכנסתה תתקזז בזמן חיוב המזונות,אם שכרה פחות מהחיוב בעלה ישלם את ההפרש אך אם משכורתה עולה על מזונותיה יכולה היא לוותר על המזונות.

"מעוכבת מחמתו" כאשר בית המשפט פסק כי על הצדדים להתגרש והבעל מסרב לכך,תהא האישה זכאית למזונות אף אם היא משתכרת באופן מספק, בשל היותה מעוכבת גט בעטיו של הבעל.

מתי הבעל פטור ממזונות אישה

כנגד תביעת אישה למזונות יש באפשרות הבעל לטעון טענות הגנה.

עזיבת הבית

העזיבה חייבת להיות אובייקטיבית היינו שהבעל לא הביא אותה לעזוב את הבית ולא גרם לכך. אם האישה עזבה את הבית בשל אלימות מילולית,פיזית, הבעל יחויב במזונותיה. נטל ההוכחה להתקיימות נסיבות המצדיקות את עזיבתה יוטל עליה.

מורדת

אין האישה ממלאה את חובתה היינו ,אינה מקיימת יחסי אישות תקופה ארוכה ולא בעטיה של סיבה מוצדקת.

בוגדת

או נוהגת היא באופן לא מוסרי מבחינה מינית, לצורך הוכחת עילה זו יש להציג לבית המשפט ראיות כבדות משקל . עושה מעשה כיעור, חשד למעשי זנות.

עוברת על הדת

(התנהגות לא צנועה)או גורמת במכוון לבעלה לעבור על הדת,זאת בתנאי שהבעל שומר והיא מכשילה אותו במכוון. טענה זו אשר מעלה הבעל כנגד האישה והוא אינו שומר מצוות,תדחה על ידי בית המשפט בשל עקרון ההדדיות בין בני הזוג.

מזונות זמניים

עד הגשת התביעה ו/או דיון בה אם הוגשה ובשל הצורך שלא להשאיר את האישה וילדיה ללא מקורות כספיים ולהביאה לחרפת רעב או להרעה במצבה הכלכלי,בית המשפט יבחן את הוצאות האישה על בסיס קבלות,אישורים וכדומה עד לפסיקה במזונות הקבועים.

חושב שיש לך עילה? פנה היום לשיחת הכרות

חושבים כי יש לכם עילה לבקש פטור מזונות? פנו היום לשיחת ייעוץ בחינם עם עורך דין מומחה דמי מזונות ונשמח לעמוד לשירותכם.

משרד עורכי דין דיני משפחה ירון גרוס ושות' מתמחה בליווי לאורך כל הליך הגירושין, ויכוחי משמורת וטיפול בדמי מזונות. לזכותנו רשימת נצחונות והישגים בלתי מבוטלים לקהל לקוחותינו ואנו שמים לנו לדגש לספק לכם ליווי משפטי ראשון במעלה.

  • טלפון: 077-7995056
  • טלפון: 04-8643926
  • נייד: 050-228-8388

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה