זקוקים לסיוע משפטי באחד מהתחומים שלנו?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

  עריכת צוואה

  מדוע עלינו לערוך צוואה?

  חוק הירושה מתיר לאדם לקבוע את יורשיו ולצוות את רכושו על פי רצונו וזאת במידה ואין עליו השפעה בלתי הוגנת והוא צלול בדעתו. וזאת מתוך כך שרצונו האחרון יקוים . עריכת צוואה מבטיחה למעשה כי לאחר מותנו יחולק הרכוש שהותרנו על פי רצוננו.ולא על פי הקבוע בחוק הירושה.

  חוק הירושה מורה כי כאשר נפטר אדם ולא הותיר אחריוצוואה העיזבון מחולק על פי דין. כלומר מחצית מירושתו תעבור לבן זוגו ובמחצית השנייה יתחלקו הילדים.במידה והנפטר לא הותיר בת זוג או ילדים תתחלק ירושתו בהתאם לקבוע לחוק הירושה, לכן מי שמעוניין לחלק רכושו באופן אחר מומלץ לו לערוך צוואה. על מנת להגדיר את חלוקת הרכוש הרצויה לו.

  סוגי צוואות

  צוואה בעל פה

  אדם על ערש דווי, "שכיב מרע" או אדם שחושב שהוא הולך למות יכול בנוכחות שני עדים לאמור את צוואתו. העדים ירשמו את התאריך והנסיבות בהן הם נאמרו בזיכרון דברים אשר יחתם על ידי שני העדים.זיכרון הדברים יופקד בבית המשפט.

  צוואה בפני רשות

  תוגש בכתב או תאמר בעל פה בפני שופט,רשם לענייני ירושה או בית דין דתי. צוואה זו מחייבת שהמצווה יבצע אותה בפני המוסמכים שלעיל ולא על ידי שליח.

  צוואה בעדים

  צוואה הנושאת תאריך וחתומה על ידי שני עדים המאשרים כי המצווה הצהיר בפניהם על צוואתו וחתם עליה בנוכחותם.מומלץ, על מנת למנוע סיבוכים ומלחמות ירושה כי צוואה זו תבוצע על ידי עורך דין הבקיא בתחום. חשוב להפקיד צוואה זו אצל הרשם לענייני ירושה, ההפקדה הינה על ידי המצווה בלבד.

  צוואה בכתב יד

  המצווה כותב את צוואתו בכתב ידו וחותם עליה, כתב היד מהווה הוכחה לרצונו של המצווה.גם כאן כמו הצוואה בכתב יד מומלץ שהמצווה יפקידה אצל רשם הירושות.

  על העדים אשר חותמים על הצוואה להיות כל מי שמלאו לו 18 שנה, הם יכולים להיות חבריו,קרוביו או כל מי שהוא בחר למעט נהנים על פי הצוואה, היינו שלא יהיו יורשים וזאת על מנת למנוע את השפעתם על הצוואה.

  להפקדת הצוואה אצל רשם הירושות יש חשיבות רבה שכן הדבר מבטיח שלאחר מות המצווה במידה ולא תמצא צוואה וינתן צו לקיום צוואה, הוא יכול להיות בניגוד לרצון המצווה.

  תוקפה של צוואה

  כל זמן שלא נעשתה צוואה אחרת תוקפה של הראשונה אינו מוגבל בזמן, במידה ונערכה צוואה חדשה , הקודמת הופכת לחסרת תוקף, למעט אם נתגלו פגמים בצוואה החדשה אשר הופכים אותה ללא חוקית, הצוואה הראשונה תהיה בעלת התוקף החוקי?

  חשוב ביותר לדאוג ולעדכן את הצוואה אם חלו שינויים מאז כתיבתה, דוגמת נישואין,גירושין, הצטרפות יורשים חדשים או נישול יורשים, הוספת רכוש חדש ועוד.

  למי מומלץ לערוך צוואה?

  חשוב כי כאשר אדם רוצה לחלק את רכושו בחלוקה שונה מזו המפורטת בחוק הירושה יקפיד ויכין צוואה. כמו כן מומלץ לכל אדם אשר יש בבעלותו נכסים או רכוש וברצונו כי לאחר מותו יחולק רכושו על פי רצונו. בני זוג החיים יחדיו ללא מסגרת נישואין, או כאלה העומדים בפני גירושין, או כאשר המוריש מעוניין לסלק מירושתו יורשים אשר על פי חוק הירושה ירשו אותו אם הוא לא ערך צוואה.

  צוואות – חשוב לדעת:

  • כאשר לאדם אין יורשים, יורשת המדינה את נכסיו במקרים אלה רצוי המוריש יקבע את שיעשה ברכושו דוגמת האם כספו יתרם לארגון זה או אחר בשל המטרות של פעילות הארגון הקרובים לליבו.
  • במקרים בהם היורש נפטר לפני המוריש החוק קובע כי אם אין בצוואה הוראה ליורש אחר במקומו ירושתו תחולק שווה בשווה בין היורשים.
  • במקרים מסוימים תישלל זכותו של יורש על פי דין / צוואה לרשת דוגמת יורש שהורשע ברצח המוריש,או כזה שהעלים או השמיד את צוואתו של המוריש.
  • יש לציין שאם המוריש סלח ליורש שהורשע בניסיון לרצחו , הוא חוזר להיות כשיר לרשת אותו.

  כללי: לפני פנייתם לעו"ד לשם עריכת צוואה חשוב שתערכו רשימה של כל הנכסים הנמצאים ברשותכם.

  כמו כן הכינו רשימה של היורשים וכל מה שברצונכם להוריש לכל אחד מהם.היו מוכנים לכך שנישולו של אחד מהיורשים יגרור טענות שונות ויתכן שאחת מהן תהיה מצבו הנפשי בריאותי של המוריש. על כן מומלץ לבקש אישור רפואי המצביע שמצבכם הבריאותי נפשי בעת עריכת הצוואה היה תקין. כמו כן מנו אדם אשר הינכם סומכים עליו שבבוא היום יוציא את הצוואה לפועל ויממש אותה בדרך בה ציוותם.

  החוק מתיר למוריש להוריש את נכסיו בשלבים, היינו המוריש יכול לקבוע לדוגמא שבתו תירש נכס זה או אחר לאחר נישואיה, או הולדת ילד ראשון.

  למרות שצוואה היא מסמך משפטי חזק ומחייב, היא נתונה היא לפרצות וסכסוכים. בעצם עריכת הצוואה, המוריש מחליט וקובע למי יחולק רכושו בהתאם להעדפותיו האישיות, היינו הוא מנשל יורש זה ומעדיף אחר.עריכת הצוואה מבטלת את חלוקת הירושה על פי דין. ואלה המרגישים מקופחים יתנגדו לצוואה בבית המשפט וינסו להביא לפסילתה של הצוואה בטענות של השפעה בלתי הוגנת, זיוף חתימת המוריש, תרמית , אי צלילות ועוד.

  על כן מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי העוסק בתחום והבקיא בחוק הירושה, על מנת שייעץ ויבצע בצורה מקצועית את נושא עריכת הצוואה.

  עוד בנושא

  עורך דין נחלות במושבים

  להמשך קריאה

  מהו תפקידו של עורך דין צוואות בחיפה?

  להמשך קריאה

  מהו תפקידו של עורך דין לענייני ירושה בחיפה?

  להמשך קריאה

  צפו בתהליך אצל

  עורך דין ירון גרוס

  מקיימים פגישה עם עורך הדין ירון גרוס

  מתחילים בהליך משפטי

  סיום תהליך משפטי

  מחפשים עו"ד מקצועי? ירון גרוס!

  מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

   יש לכם שאלה?

   אצל עורך דין ירון גרוס תמצאו את התשובה

   מה היא הגדרת רכוש משותף?

   כל זכות שניתנת להגדרה באופן כלכלי, רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג לרבות,דירה, חסכונות,קופות גמל,ביטוחים, קרנות פנסיה, רכבים וכדומה. לגבי זוג שנישא לאחר החלת חוק יחסי ממון לא יבואו בחלוקת הרכוש, רכוש שצבר מי מבני הזוג טרם נישואיו, או מתנות וירושות שנתקבלו בתקופת הנישואין.

   מה קורה אם הוא הצליח ו"רוקן את חשבון הבנק"?

   במקרים כאלה בית המשפט בהתנהגות בן הזוג כסיכול זכויותיו של בן הזוג. ובחלוקת איזון משאבים יראו את הכסף שהוברח כאילו הוא שייך לבן הזוג שזכותו נשללה.

   למי הסמכות לדון בחלוקת רכוש?

   הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני הסמכות לדון בסוגית הרכוש. לבית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש תביעה עצמאית בענייני הרכוש בהנחה שלא הוגשה קודם תביעה לגירושין לבית הדין הרבני ונכרכה בה תביעה כנה לדון בסוגית הרכוש.

   מה קורה אם לאחר הגירושין הבעל / אישה מקבלים פיצויים, האם מגיע לבן הזוג השני חלק בהם?

   אין בעובדה זו בכדי לשלול את זכאותו של בן הזוג למחצית הרכוש.אך על מנת שבן הזוג לא יבריח נכסים בן הזוג שהנכסים אינם על שמו חייב להגיש בקשה לסעדים זמניים על מנת להבטיח את זכותו בהם וכאמור לשם מניעת הברחתם.

   מה קורה עם חלוקת הרכוש במקרה של בגידה?

   סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג מסמיך את בית המשפט לקבוע חלוקת רכוש לא שוויונית מטעמי צדק, היינו רשאי הוא על פי בקשת בן הזוג לקבוע שהרכוש לא יתחלק מחצה במחצה אלא על פי יחס אחר שיקבע . עם זאת נקבע בפסיקה כי בעניין חלוקת הרכוש לא תהא השפעה בשל בגידה על חלוקת הרכוש.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין