חלוקת רכוש

חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין בין בני זוג בהליך הגירושין יכולה להוות לעתים עניין סבוך ביותר. גם כאן יש הבדלים בין בתי הדין הרבנים לבתי המשפט האזרחיים (למרות שלא צריכים להות כאלה היות שהחקיקה בנושא רכוש היא חקיקה אזרחית ומופנית גם לבתי הדין הרבניים).

בית הדין הרבני יכול לדון בענייני חלוקת רכוש רק כאשר עניין הרכוש נכרך בתביעת גירושין שהיא כנה והכריכה כנה והכריכה היא כדין.

מה נכלל בהגדרת רכוש?

רכוש יכול להיות עניין מוחשי מידי כגון דירת מגורים, כספים בבנקים, מיטלטלין וכדו', ויכול שיהיה משהו המצריך חישובים כמו: זכויות סוציאליות זכויות עתודה כלכלית של המשפחה, מוניטין עסקי ואפילו מוניטין אישי.

כדי לברר מהם הזכויות הפנסיוניות והסוציאליות של הצדדים ממנה, לעיתים קרובות, הערכאה הדיונית, מומחה שהוא אקטואר הבוחן את זכויות הצדדים במקום העבודה ואולי אף בבנקים, ומגיש חוות דעת לעניין אופן האיזון בין הצדדים.

מוניטין אישי וחלוקת רכוש

באשר למוניטין אישי, כאן יש לנו בעיה גדולה של כימות. צריך לנטרל את גרום הכישרון האישי ולבודד את מה שהתווסף לאחד הצדדים כתוצאה ממאמץ משותף.

קשה לראות את בתי הדין הרבניים מתחשבים בכושר השתכרות או בפערי השתכרות שהורתם ולידתם בחיי הנישואין. למעשה עד לפני זמן לא רב התקשו אף בבתי המשפט האזרחיים לפסוק בסוגיית המוניטין האישי של מי מהצדדים. באחרונה פסק בית המשפט העליון כי כושר השתכרות עתידי הוא נכס בר איזון ואולם התקשה לכמת את הסך שהגיע לאישה. אמנם נפסק סכום מסוים, אבל נראה כי הסכום שנפסק היה רחוק מלהיות מדויק ולשקף את הפערים האמיתיים בין הצדדים.

חלוקת רכוש… אימתי?

המועד לחלוקת רכוש יכול להיות מידית או לאחר שכל הפרמטרים לאיזון יובאו בפני הערכאה הדנה בנושא הרכוש. פירוק השיתוף בדירת המגורים ובמיטלטליה יכול שיתעכב כאשר בית המשפט יחליט כי יש להמתין בפירוק השיתוף עד שיתברר כלל היקף נכסי בני הזוג או עד שיובטח מדור לצד החלש ולילדי בני הזוג. גם במקרה של מדור ספציפי תתעכב חלוקת הנכסים של הצדדים. השאיפה צריכה להיות התנתקות רכושית מוקדמת ככל האפשר אם פני הצדדים הם אכן לגירושין.

משרד עורך הדין ירון גרוס מומחה בייצוג משפטי וניהול אסטרטגי בענייני חלוקת רכוש על כל היבטיהם, בכל הערכאות.

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה