גירושין בעקבות בגידה

תחושת הבגידה לא נעימה ויכולה לגרום לגירושין של ממש. אם גם אתם עומדים בפני גירושין בעקבות בגידה- אתם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום בטלפון: 077-7995056

כעיקרון על גירושין להיות בהסכמה, ובמצב בו אין הסכמה של אחד מבני הזוג להתגרש אז יש צורך בעילת גירושין.

אחד מעילות הגירושין השכיחות יותר הינה עילת הבגידה בבן הזוג. רק טבעי הוא שהצד הנבגד, הנפגע ישיב מלחמה בכל הדרכים שעומדים לרשותו על מנת לפגוע בצד השני בחלוקת הרכוש ומשמורת הילדים ובכל הכרוך בכך.

הוכחת בגידה דורשת שתהיינה לצד הנבגד ראיות מוצקות , הוכחות חותכות, הנחוצות להליך המשפטי. ראיות אלה יסייעו לו בהשגת יתרון משפטי על בן הזוג שסרח, גם אם לצורך כך עליו לפנות לחוקר פרטי הפועל על פי חוק שיאשש עבורו את החשדות לכאן או לכאן.

במידה והסתבר לכם כי אכן בן זוגכם הלך "לרעות בשדות זרים" והראיות בידכם מומלץ לפנות עם אותם ראיות לפגישת יעוץ עם עורך דין לגירושין.

חשוב לזכור: אל תיידעו את בן זוגכם על גילוי הבגידה , נהלו חיים רגילים, אל תעוררו את חשדו, לבל תאבדו את היתרון של פנייתם המוקדמת לעורך הדין, מה גם שאם אין די ראיות בידכם הצד הבוגד ישקול את צעדיו ויזהר לבל ייחשף.

 

התייחסות בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני לבגידה.

נקדים ונאמר כי בית הדין הרבני הינו בעל סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין של יהודים. היינו, תעודת הנישואין, כמו כתב הגיטין בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. אם בנוסף לבקשה לגירושין נכרכים עניינים כגון משמורת, הסדרי ראיה ועוד והם כנים יש בסמכותו לדון בעניין.

בית הדין הרבני כערכאה דן על פי הדין הדתי, מכאן שהוא דן על פי הדין היהודי .מתייחס לבגידה בין זוג נשוי בחומרה רבה. כמעשה כיעור ,להבדיל מבית המשפט לענייני משפחה אשר אינו דן בבגידה אלא דן בענייני המשמורת, הסדרי ראיה וחלוקת הרכוש.

יש הבדלים בתפיסת בין הדין גבר לגבי בן הזוג שבגד. אם הוכח לביה"ד כי אישה נשואה בגדה בבן זוגה. היא אסורה על בעלה ובועלה בית המשפט יחייב את בני הזוג להתגרש בשל עילת הבגידה .

לעומת זאת אם הגבר נשוי ובגד באשתו,פעם אחת , לא בהכרח הוא יחויב להתגרש ורכושו לא יפגע. בית הדין יתייחס לבגידת הגבר בחומרה רק אם הוא בגד עם מספר נשים או ניהל מערכת ארוכה עם אישה אחרת.

בית המשפט בבואו לדון בעילת הבגידה לשם מתן הגט יבדוק את הראיות לאשורן ויעמידן על המשקל אל מול הפגיעה בפרטיות, היינו האם הפגיעה הייתה מחויבת המציאות אל מול התוצאה.

 

סירוב מתן גט – סנקציות שיכול לנקוט בית הדין.

בית הדין יכול לצוות על בני הזוג להתגרש, לחייב אותם או במקרה הקיצוני לכפות עליהם תוך הפעלת סנקציות והגבלות כעיכוב יציאה מהארץ,שלילת רישיון, דרכון והשתת מזונות גבוהים שישולמו במקרה והבעל מסרב ומעכב את האישה מקבלת הגט.

 

גירושין בעקבות בגידה – חלוקת רכוש בגירושין

לכאורה בן הזוג שנפגע מחפש בכל דרך לנקום בצד שבגד גם לבקש חלוקת רכוש אינה שוויונית

בידי בית המשפט יש הסמכות מכח סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג הקובע שניתן לבצע חלוקה שאינה שוויונית מטעמי צדק , "ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא לבקשת אחד מבני הזוג לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע" מכוחו של סעיף זה בית המשפט יכול לפסוק חלוקה בלתי שוויונית עקב הבגידה .

יחד עם זאת בפסיקה בעניין זה נקבע כי בגישה לא תשפיע על חלוקת הרכוש, היינו בן הזוג הבוגד לא יענש למפרע בעת חלוקת הרכוש כי החליט לפרק את השותפות עם בן זוגו.

מקרה בו האם הינה הצד שבגד והאב ינצל את עילת הבגידה על מנת להפריד את הילדים מאימם יודגש, כי ההחלטה בעניין משמורת הילד נקבעת על פי טובת הילד ולא על רמת פגיעות האב מהאם עקב בגידה שאין לה שום קשר ליכולת והמסוגלות של האם.

צוות משרד עורך דין גירושין ירון גרוס בעל שנים של ניסיון בתחום ניהול תיקי גירושין, ובכללם גם ניהול תיקי גירושין בעקבות בגידה. לפגישת ייעוץ ראשונית- צרו עימנו קשר עוד היום: 077-7995056