חוב מזונות

חוב מזונות

האם יש לבן זוגך חוב מזונות שלא שולם? אין סיבה להתעכב עם הדברים! – צרו עמנו קשר עוד היום – נפנה אותך לאפיקים הנכונים לקבלת כספך על פי חוק: 077-7995056

חוב המזונות שונה במהותו ובעל קדימות על חוב רגיל שכן הוא נקבע לאחר בדיקת יכולתו של החייב לשלם את מזונות ילדיו לצורך מימון מחייתם היום יומית.

על רציונל זה עמדו בתי המשפט במספר הלכות וכך מפי כבוד השופטת דליה דורנר ברע"א 4033/98 טקאטש נ' טקאטש:

חוב מזונות כמשמעותו בחוק מתייחס לסכום הפסוק שעל החייב לשלם למחייתו ולצרכיו היום-יומיים של בן משפחתו. כאמור, לשם גביית חוב מסוג זה נקבעו בחוק הסדרים מיוחדים השונים מדרך הגבייה של חובות פסוקים אחרים"

ועל כן כפי שיפורט להלן המחוקק מבדיל בין חוב רגיל לחוב מזונות והדרכים לגבייתו.

כאשר האם לעניין זה מחזיקה  בידיה פסק דין או הסכם גירושין בעל תוקף משפטי הקבוע את סכום המזונות והחייב משתמט מתשלום עומדות בפניה שתי אפשרויות :

גביה מביטוח לאומי

האחת הינה פניה למוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריה. אין היא חייבת לפנות להוצאה לפועל לשם גבייתם של המזונות אך עליה לקחת בחשבון שקבלת דמי מזונות מהביטוח הלאומי עליה לעמוד בתקנות ובתעריף שנקבע. והסכום שיתקבל מהמל"ל יהא נמוך מהסכום שנפסק לה בבית המשפט.

גביה דרך ההוצאה לפועל

הדרך השנייה העומדת בפניה הינה גביית המזונות באמצעות ההוצאה לפועל, בה ניתן לנקוט בהליכים כגון עיקולי שכר, חסכונות, נכסים, עיכוב יציאה, עיכוב הוצאת רישיון נהיגה ועוד.

בחוב רגיל בדרך כלל מוציא ראש ההוצל"פ צו פריסה לתשלומים לעומת חוב המזונות שכבר נפרס ונבדקה יכולתו של החייב לתשלום.

לאור סעיף 74(ב) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז, 1967, כאשר מדובר בחוב דמי מזונות החייב יכול להיאסר אף ללא הופעה לחקירת היכולת ועד 21 ימים במקום 7 ימים בחוב רגיל. וכאן לא נשקלים דרכים חילופיות למעט אם החייב עומד בתשלומיו. חוב מזונות לא יאוחד בתיקים בשל אי היכולת לפרוס את המזונות והכרזה על מוגבל באמצעים לא תכלול חוב מזונות.

בנוסף דמי מחיה / החלק היחסי בעיקול משכורת אשר מופרש לחייב  לא יופרש בעת עיקול משכורת בשל חוב מזונות לחייב.

על מגיש התביעה להוצאה לפועל לזכור כי עם פתיחת התיק עליו ליזום את הגשת הבקשות ואת כל הכרוך בכך לשם גביית הכספים המגיעים לו.לשם כך עליו להמתין כי האזהרה בדבר פתיחת התיק תגיע לחייב, האזהרה – הינה דרישה לתשלום תוך 21 יום . במידה והחייב משתמט רק לאחר מכן סלולה לו הדרך להתחיל בפעולות הגביה.

עם קבלת האזהרה רשאי החייב להתגונן בטענת "פרעתי" במידה והחייב שילם מזונות ובכל זאת ננקטים כנגדו הליכי הוצאה לפועל. לשלם את החוב או להגיש בקשה לסעד זמני.

מומלץ למי טוען כי הוא פרע את החוב לשמור את כל ההוכחות לתשלומי המזונות ולקבל אישור על תשלומים אלה כולל אישורים לצדדים שלישיים.

כפי שניתן לראות- ישנן שתי דרכים לקבלת כספי חוב המזונות שלכם בחזרה. פנו אלינו עוד היום, נציג מקצועי יפנה אתכם לאפיקים הנכונים והמתאימים לכם: 077-7995056

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה