הפחתת מזונות

במקרים רבים ניתן לקבל הפחתת מזונות- נסיבות חיינו משתנים באופן קבוע וניתן להגיש בקשה להפחתת מזונות. אתם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום בטלפון: 077-7995056 בנושא הפחתת מזונות.

פסק דין למזונות אינו חלוט ומטבעו צופה פני עתיד. בית המשפט אינו יכול לצפות שינויים מהותיים עתידיים הן בנוגע לילדים וצרכיהם המשתנים והן לאב שנסיבות חייו עלולים להשתנות. לכן פסקי דין/הסכמים למזונות ניתנים לערעור. התביעה להפחתת מזונות תוגש לערכאה בה נדון נושא המזונות רק במידה ונתקיים שינוי נסיבות מהותי מיום מתן פס"ד/הסכם ועד הגשת התביעה להפחתה

מה קורה אם ההורים הסכימו על גובהם של המזונות ?

כאשר הסכימו ההורים על גובהם של המזונות , שינוי ההסכם יעשה בכפוף לשלושה תנאים מצטברים,הראשון הינו כי השינוי כה משמעותי ומהותי שלא יהא צודק להותירו על כנו וקיומו ואכיפתו בלתי צודקת.התנאי השני , כי בהסכם גופא השאירו הצדדים פתח לשינויו בעתיד. והשלישי כי תובע השינוי פועל בתום לב ותביעתו כנה.

מי מוכיח את שינוי הנסיבות?

נטל ההוכחה להפחתת המזונות מונח על כתפי הטוען להפחתתם.

חשוב לדעת כי גם במקרים בהם מצבו הכלכלי של האב קשה בית המשפט לא יטה להפחית דמי מזונות בנקל לאור משמעותם של המזונות הזוכים ליחס מיוחד.

לעניין חשיבותם של המזונות אמר כבוד הנשיא שמגר כי:

"בתחום המזונות רשאי בית המשפט לבחון את קיומם של שינוי נסיבות., אולם כאשר נקבע סכום המזונות בהסכם בין ההורים, אין לשנות את המזונות כפי שנקבעו על נקלה אלא רק במקרים בולטים.הסכם גירושין הוא בדרך כלל בגדר הסדר כולל של נקודות רבות שבמחלוקת ויש לבחון אותו בשלמות אחת:יש להקנות לו יציבות ואמינות כדי לטפח הסדרים מוסכמים בין בני זוג שנפלה בינם מחלוקת שאינה ניתנת לישוב…"

שינוי נסיבות מהותי מהו?

הקביעות העובדתיות שנתקיימו עם מתן פסק הדין אינן קיימות עוד דוגמת :היחס בין הוצאות הילדים להכנסות ההורים, ירידה בכושר ההשתכרות כתוצאה מאיבוד משרתו עקב פיטורין ,מצב בריאותי רעוע אבטלה מתמשכת, פשיטת רגל, נישואין חדשים והולדת ילד נוסף.

שינוי נוסף העשוי להביא להפחתת המזונות הינם שינויים בהוצאות הילדים, דוגמא מעבר מדירה גדולה לקטנה והוזלת רכיב המדור, מעבר לדירת האב מעבר לימים שנקבעו בהסכם הראיה ועוד.

יתכנו מצבים בהם תוגש בקשה להפחתה עקב התנכרות הילדים לאב, בית המשפט יכול להכריז על ילדים המסרבים להיות בקשר עם האב ולקיים את הסדרי הראיה כסרבני קשר. ויתכן מצב בו בית המשפט במצבים חריגים יבטל כליל את המזונות.

חשוב לציין כי על התובע הפחתת מזונות להציג ראיות מוצקות לבקשה. ירידה בכושר ההשתכרות מחייבת הצגת כל המסמכים המוכיחים זאת כגון תדפיסי חשבונות בנק, תלושי משכורת, הוצאות חריגות ועוד. שינוי מהותי עקב מצב בריאותי רעוע יש לתמוך  במסמכים רפואיים רלוונטיים  המוכיחים זאת.

בסופו של יום כאשר בית המשפט בוחן את האפשרות להפחתת מזונות, יעמוד לנגע עינו עקרון טובת הילד וצרכיו.

במידה ואתם מאמינים כי אתם יכולים ומגיע לכם הפחתת מזונות- אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון: 077-7995056, צוות משרד עו"ד גירושין ירון גרוס יעניק לכם את כל התשובות לכל השאלות!

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה