בן ממשיך במושב

בן ממשיך במושב

סוגיות מגוונות וסבוכות מלוות את מינוי וביטול המינוי של בן ממשיך במושב.  במאמר להלן ננסה לזרוע אור על אופן ביטול מינויו של בן ממשיך במשק חקלאי, וכיצד ביטול זה כרוך בטיבו וטבעו בדרך מינויו של בן ממשיך.

כל מי שיש לו היום נחלה משלו מודע לבעייתיות בעבירותה של הנחלה. מבחינה עקרונית, ובהסכמים הידועים כהסכמי משבצת דו צדדייים ניתן להוריש את הנחלה רק לילד אחד (וזאת מבלי לפגוע בזכויות בן הזוג, כלומר ההורשה ניתנת רק שאחרון ההורים הלך לבית עולמו), ולא ניתן לרשום מספר יורשים לאותה הנחלה מהטעם שהנחלה איננה ניתנת לפיצול.
במשקים הכפופים להסכם המשבצת התלת צדדי (כלומר שמעורבת גם הסוכנות) יש לבחור בבן אחד שיהיה הבן הממשיך. זוהי התחייבות בלתי חוזרת לתת מתנה לאחר המוות. זוהי דרישת ההסכם התלת צדדי. הבן הממשיך בונה את ביתו בחלקה א' ליד בית ההורים והוא זה שיהיה בעל הזכות בנחלה עם פטירתו של אחרון הוריו.,

במשקים הכפופים להסכם המשבצת התלת צדדי אין אפשרות להוריש בצוואה ומינוי בן ממשיך מהווה דרך יחידה בה יכולים הורים להשפיע על האופן בו תועבר הנחלה לאחר מותם.

הטעם שלא ניתן לפצל נחלה הוא טעם היסטורי. הזמנים השתנו ואולם עדיין אין שינוי בשטח המאפשר פיצול של נחלות.

מכורח הנסיבות, ההורים נאלצים לבחור מבין ילדיהם מי יירש בפועל את הקרקע שלהם וימונה כבן ממשיך, דבר שעלול לגרום ללא מעט סכסוכים משפחתיים בין ההורים לילדיהם ובין הילדים עצמם. גורם נוסף לשיקולי הבחירה הוא מערכת היחסים בין המושב לבן הנבחר. יתכן שהמושב יסרב לקבל את הבן הנבחר כחבר במושב, עקב היותו לא מעורב בחיי המשק וחיו מתנהלים מחוץ למושב. כמובן שגם שפעילות פלילית או לא חוקית של הבן הנבחר, עלולה להוות סיבה טובה לכך.
כמו כן, בן ממשיך צריך להיות מאושר על ידי הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי ישראל. כאשר מדובר בכל כך הרבה גורמים, הסיכוי לסכסוכים ביניהם הוא גדול, דבר שדורש את התערבותה של מערכת המשפט שהיא הפוסקת הסופית בעניין.

בן ממשיך בנחלה- כיצד ממנים

מינויו של בן ממשיך במושב נעשה למטרות שונות ומגוונות, החל מהרצון שלאחר מות המתיישב יזכה הבן בנחלה, דרך הרצון לבנות בית נוסף על חלקה א' בסמוך לבית ההורים ועד לאופן שבו אותו בן ממשיך יקבל לידיו את זכויות הניהול בנחלה גם בחיי הוריו, כדי שיוכל לסעוד אותםלעת זקנה ולסייע להם כלכלית בתמורה לנחלה שאף תועבר אליו לאחר מותם. מינויו של בן ממשיך די משיק למתנה שניתנת לאותו בן על ידי הוריו.

אופן המינוי

המינוי של בן ממשיך במשק חקלאי חייב שייעשה בהתאם לכללים והתקנות. דרכו של הבן הממשיך או יותר נכון מינויו של בן ממשיך עוברת דרך האגודה, הסוכנות ובעיקר מנהל מקרקעי ישראל.
עינינו הרואות כי הפרוצדורה היא מהותית במקרה הזה. המנהל יקבל מינוי של בן ממשיך בנחלה רק אם כל הצדדים להסכם יחתמו על המינוי קרי האגודה, ההורים, הסוכנות והמנהל. יש צורך באישור המנהל למינוי, וכמובן שתקנון האגודה יכיר במוסד הזה של בן ממשיך (מוסד זה, חשוב להדגיש, אינו קיים בכל מושב ומושב).

דרכי הביטול של מינוי בן ממשיך

לעתים קיימים פגמים במינוי (פגמים כאלה אינם נדירים כלל ועיקר). דוגמה כזו יכולה להיות כאשר חסרות מספר חתימות על טפסי המינוי, או אין את אישור מנהל מקרקעי ישראל. דוגמה נוספת היא כאשר רק אחד משני ההורים חתם על טופס המינוי של הבן הממשיך. במקרים כגון דא ניתן יהיה לתקוף את המינוי בטענה הפורמאלית כי לא נעשה למעשה מינוי בפועל וכי היות שנפל פגם אין בעצם מינוי של בן ממשיך. טענות אלה ייטענו ע"י אלה החפצים לבטל, ואולם נגד טענות אלה יש טענות הפוכות שגם הסכם עם פגם פורמאלי עדיין הסכם פנים משפחתי הוא וככזה יש לו ערך מסוים. לכן חשוב שהביטול ייעשה עוד בחיי הממנים ועל ידם כשברור כי קיים פגם מהסוג המנוי לעיל. ביטול מינוי כאמור לעיל הוא קל באופן יחסי.

מתנה על תנאי (או חיוב) כאשר התנאי לא התקיים או הפרה חוזית


אם נחתם חוזה בין ההורים לבן כי בתמורה למינוי ידאג הבן לרווחתם של הוריו, והבן אינו מקיים את התנאי, יכולים ההורים לטעון להפרת חוזה ולתבוע את ביטול המינוי. אותם דברים אמורים כאשר למשל הבן הממשיך אמור להתגורר במשק ולעבדו אך הוא בוחר להתגורר מחוץ למשק. גם במקרה כזה קיימת אפשרות לבטל את המינוי. עילות הביטול, על פי רוב הן, איפוא, עילות חוזיות. הפרת חוזה או אי קיום חיוב יכולות להוות עילות לביטול מינויו של בן ממשיך במשק חקלאי.

התחייבות לתת מתנה וביטול ההתחייבות

עילות הביטול המנויות בחוק המתנה כאשר יש התחייבות לתת מתנה. לדוגמה כאשר מקבל המתנה לא שינה את מצבו, או כאשר נותן המתנה שינה את מצבו לרעה, ואפשרות שלישית היא כאשר מקבל ההתחייבות התנהג כלפי המתחייב באורח מחפיר, תהיה למתחייב (במקרה זה מי שמינה את הבן להיות בן ממשיך)  זכות לחזור בו מהתחייבותו ובלבד שאם הסתמך הבן על ההתחייבות ובנה את ביתו על חלקה א' בסמוך לבית ההורים (כפי שקורה בדרך כלל אצל בן ממשיך בנחלה), יקבל פיצוי מלא על השקעתו.


לסיכום בן ממשיך היא זכות שניתן לחזור ממנה אולם חשוב לשקול את כל היבטיה, לרבות הדרכים לבטל מינוי כזה, בהסכם בכתב אין הנותן לבן הממשיך וכמובן מול האגודה והמוסדות המיישבים (בעיקר ממ"י).

עו"ד ירון גרוס מומחה בענייני בן ממשיך במושב וישמח לסייע ולייעץ לכם בתחום. צרו קשר עוד היום, ותקבלו יעוץ משפטי מקצועי בשילוב עם יחס אישי ואדיב.

צרו קשר לייעוץ משפטי / תיאום פגישה